Занималня

училище светлинаЗа учебна година  2019-2020 –  за ученици от 1 до 7 клас

 • Подготовка на ученика за училище
 • Изтотвяне на индивидуални програми за работа
 • Подготовка на ученика за външно оценяване и прием в математически гимназии

Занимания по :

 • Английски език
 • Испански езикработа в екип 2
 • Руски език
 • Информационни технологии
 • Танци – народни, руски, зумба
 •  Актьорско майсторство
 • Смесени техники, Приложно изкуство

Ощезъб светлина

 • Работа по групи
 • Работа с психолог и логопед
 • Медицински преглед на ученика
 • Дентален преглед
 • Хранене
 • Транспорт