Проекти

Проекти лято 2020

  • Пътят към здравето – начало – 01.06.2020 / край – 30.06.2020 г
  • Да направим света по-чист и по-красив -начало 01.07.2020 г/край 31.07.2020 г
  • Български народни празници,традиции и обичаи–начало 03.08.2020г/край 31.08.2020 г

За учебната 2020/2021 година

  • ХАРИ ПОТЪР – УЧИЛИЩЕ ЗА МАГЬОСНИЦИ И ВЪЛШЕБНИЦИ  продължителност –  14.11.2020 г – 23.05.2021 г