Проекти

Проекти лято 2019

  • В страната на безопасното движение – начало – 03.06.2019 / край – 28.06.2019 г
  • Светът на спорта – начало 01.07.2019 г / край 31.07.2019 г
  • Професията-ключът към успешното бъдеще–начало 01.08.2019г/край 30.08.2019 г

За учебната 2019/2020 година

  • ХАРИ ПОТЪР – УЧИЛИЩЕ ЗА МАГЬОСНИЦИ И ВЪЛШЕБНИЦИ  продължителност –  16.11.2019 г – 23.05.2020 г