Училище за родители

Провеждане:

  • Веднъж месечно /без заплащане/
  • Избор на тема – на база предварително анкетиране на родителите.