Външно оценяване – 4 клас

Дата Преди обяд Хранене/почивка След обяд
30.03.2019г 9.00ч-14:00 курс
31.03.2019г 9.00ч-14:00ч курс/тест
01.04.2019г 08:30-14:00ч курс/тест 12.00ч-12.30ч 14.15-18:00ч

Работа в ателие по избор

Занятие на открито

 

02.04.2019г 08:30-14:00ч курс/тест 12.00ч-12.30ч 14.15-18:00ч

Игрите на баба и дядо-на открито

Здравословно хранене-проект

03.04.2019г 08:30-14:00ч курс/тест 12.00ч-12.30ч 14.15-18:00ч

Да растем здрави и силни-на открито

На работа ръчички-ателие

04.04.2019г 08:30-14:00ч

курс/изпитна ситуация

12.00ч-12.30ч 14.15-18:00ч

В лабораторията-да направим опит

18:00ч

Обявявяне на резултатите/Родителска среща

 

Цени:     за курса 98 лв        ;       За следобедни занятия- 10 лв на ден

                                  За целодневно обучение-1,2,3 кл(невключващо курса)-18 лв 

Записване до 28.03.2019г

Ако извършите записване по E-mail  ,моля  в писмото-заявка           напишете трите имена на детето, училище,клас и посочете избраната  формата за обучение!