Външно оценяване – 4 клас

Дата Преди обяд Хранене/почивка След обяд
11.04.2020г 9.00ч-14:00 курс БЕЛ
12.04.2020г 9.00ч-14:00ч

курс БЕЛ

тестове БЕЛ

13.04.2020г 9:00-14:00ч   

курс-Математика 

12.00ч-12.30ч 14.15-18:00ч

Работа в ателие по избор

Занятие на открито

 

14.04.2020г 9:00-14:00ч

курс Математика тестове-Математика

12.00ч-12.30ч 14.15-18:00ч

Игрите на баба и дядо-на открито

Здравословно хранене-проект

15.04.2020г 9:00-14:00ч

курс -Обобщение БЕЛ+Математика

тестове БЕЛ+Математика

12.00ч-12.30ч 14.15-18:00ч

Да растем здрави и силни-на открито

На работа ръчички-ателие

16.04.2020г 9:00-14:00ч

Изпитна ситуация БЕЛ

Изпитна ситуация Математика

12.00ч-12.30ч 14.15-18:00ч

В лабораторията-да направим опит

18:00ч

Обявявяне на резултатите/Родителска среща

 

Цени:     За курса 120 лв ;  За следобедни занятия /след курса/- 15 лв на ден

                                  За целодневно обучение-1,2,3 кл(невключващо курса)-23лв 

Записване до 08.04.2020г

Ако извършите записване по E-mail  ,моля  в писмото-заявка напишете трите имена на детето, училище,клас и посочете избраната  формата за обучение!