Изобразително изкуство

„Смесени техники” – групово

„Приложно изкуство „- групово

За учебната 2019/2020 година :
Записване – до 27.09.2019 г,начало на курса 01.10.2019г
!След тази дата –при наличие на свободни места