Изобразително изкуство

„Смесени техники” – групово

,,Приложно изкуство „- групово

За учебната 2021/2022 година :
Записване – до 02.10.2021г, начало на курса 04.10.2021г
!След тази дата –при наличие на свободни места