Изобразително изкуство

„Смесени техники” – групово

„Приложно изкуство „- групово

За учебната 2018/2019 година :
Записване – до 28.09.2018 г,начало на курса 01.10.2018г
!След тази дата –при наличие на свободни места