Математика

Услуги:

  • „Принцът на бързото смятане” – индувидуално или груповоматематика светлина анимация
  • Подготовка за кандидатстване след 4 клас в математическа гимназия – индувидуално или групово
  • Подготовка за кандидатстване след 7 клас – индувидуално или групово
  • Подготовка за кандидатстване след 12 клас – индувидуално или групово

! При групово обучение – до 7 човека в група