Танци

  • Народни танци –  „ Сити песни, вито хоро ” 
  • Руски танци
  • Зумба танци

За учебната 2019/2020 година :
Записване – до 27.09.2019г,начало на курса 01.10.2019г
! След тази дата –при наличие на свободни места