Танци

  • Народни танци –  „ Сити песни, вито хоро ” 
  • Руски танци
  • Зумба танци

За учебната 2018/2019 година :
Записване – до 28.09.2018г,начало на курса 01.10.2018г
! След тази дата –при наличие на свободни места