Прием

За лято 2018 г.

Начало на лятната програмакандидат светлина1

  • 01.06.2018 г – за ученици завършили Подготвителна група и ученици от 1 клас до 4 клас
  • 18.06.2018 г-за ученици 5-7 клас
  • За записани до 10.05.2018 г  –5 % от цената
  • За новозаписани – пакетна отстъпка

кандидат светлина

Учебна 2018-2019 г. 

  • За занималня до 28.09.2018г. –  начало 01.10.2018 г
  • За курсове до 28.09.2018г. – начало 01.10.2018 г

При записване родителят (настойникът) попълва заявление за прием и здравна карта. Записванията за учебен център“Светлина“ са до горепосочените дати, а през останалия период от годината ,при наличие на свободни места.