Прием

За лято 2020 г.

Начало на лятната програмакандидат светлина1

  • 01.06.2020 г – за ученици завършили Подготвителна група и ученици от 1 клас до 3 клас
  • 17.06.2020 г-за ученици 4-6 клас
  • 01.07.2020 г  –за ученици 7 клас
  • За новозаписани – пакетна отстъпка

кандидат светлина

Учебна 2021-2022 г. 

  • За занималня до 26.09.2020г. –  начало 27.09.2020 г
  • За курсове до 02.10.2021г. – начало 04.10.2021 г

При записване родителят (настойникът) попълва заявление за прием и здравна карта. Записванията за учебен център“Светлина“ са до горепосочените дати, а през останалия период от годината ,при наличие на свободни места.