Учебна 2021 – 2022 година

Записвания за :светлина занималня

  • Занималня до 26.09.2021 г.  –  за новозаписани
  • Курсове  до 02.10.2021 г. / начало- 04.10.2021г/

 

При записване родителят (настойникът) попълва заявление за прием и здравна карта. Записванията за учебен център ,,Светлина“ са до горепосочените дати, а през останалия период от годината, при наличие на свободни места.