Изобразително изкуство

„Смесени техники” – групово

,,Приложно изкуство „- групово

За учебната 2020/2021 година :
Записване – до 02.10.2020 г, начало на курса 05.10.2020г
!След тази дата –при наличие на свободни места