Танци

  • Народни танци –  „ Сити песни, вито хоро ” 
  • Руски танци
  • Зумба танци

За учебната 2020/2021 година :
Записване – до 02.10.2020г, начало на курса 05.10.2020г
! След тази дата –при наличие на свободни места