Хари Потър – Училище

       В училището на Хари Потър кандидат магьосниците ще изучават предмети нетрадиционни за българското училище, предмети, които са малко странни, но ще ги научат на практични неща– Аритмантика, Алхимия, Астрономия и Космология, Билкология, Зверология , Мъглознание, Отвари и лечебни елексири, Теорията на магията и вълшебството, Уроци по щастие, Куидич, Наука за древните букви руни.
Изучавайки тези Харипотърски учебни предмети учениците ще навлязат в необятните лабиринти на Вселената. Облечени в тогата на магьосника и държейки в ръка пръчката на вълшебника ще осъзнаят силата на човешкото подсъзнание, което може всичко, ще усвоят начини за себеопознаване и себеопазване. Чрез практически упражнения ще осмислят силата на човешкото слово, културата на общуване, необходимостта от спазване на добър етикет и ще вникнат в смисъла от грижа за другия, смисъла на истинското приятелство.
Безспорен интерес за учниците ще представляват заниманията с диаграми, числа и действията с тях, както и опознаването на звездите, движението на планетите, техните спътници и космически явления. Кандидат магьосниците ще стигнат до извода, че голяма част от съвременните учебни предмети идват от дълбоката древност. Голям процент са в основата на човешкия живот. Затова учениците съпоставяйки света на въшлебството с този на реалността ще осъзнаят, че за да успеят в живота е важно да бъдат смели, упорити, добри и да следват мечтите си.

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

• АРИТМАНТИКА
Преподавател – Професор Вектор
Учебник – “Нумерология и граматика”
Характеристика на предмета и допълнителни материали – за този предмет не се знае много. Учениците се занимават с числа и диаграми. Предметът започва да се изучава във втората седмица на курса.
История и значене – подобна на аритметиката – дял от математиката, който се занимава с числата, изразени в цифри, и действията с тях (думата аритметика идва от старогръцки и означава именно наука за числата). Думата аритмантика може да бъде и съставна от аритметика и семантика (наука за значението на имената) и да е “наука” за значението на числата.

• АСТРОНОМИЯ И КОСМОЛОГИЯ2121
Преподавател – Професор Синистра
Учебник – „Астрономия и космология“
Характеристика на предмета и допълнителни материали – учебната програма включва изучаване на звезди, движение на планетите и техните спътници, космически явления. Часовете се провеждат веднъж седмично в астрономическата зала, достъпът до която е забранен от външни лица. Учениците имат нужда от телескоп.
История и значене – астрономията възникнала още в древността в Древен Египет, където си служели с движението на звездите и планетите, за да определят времето за сеитба и жътва. По звездите древните разбирали кога е време за разлив на реките, а моряците се ориентирали по звездното небе. Понятието е съставено от старогръцкото наименование за звезда и думата за закон, уредба, устройство.

• БИЛКОЛОГИЯ
Преподавател – Професор Спраут
Учебник – “Хиляда магически билки и плесени”
Характеристика на предмета и допълнителни материали – учебната програма включва изучаване на различните магически растения, гъби и плесени, техните свойства и грижите за тях. Часовете се провеждат всяка седмица в оранжериите на училището.Учениците имат нужда от защитни ръкавици . Книги, свързани с предмета, са : ”Енциклопедия на отровните гъби” и ”Магически средиземноморски растения и техните свойства”.

2501• ТЕОРИЯ НА МАГИЯТА И ВЪЛШЕБСТВОТО
Преподавател – Професор Филус Флитуик
Учебници – “История на магията “ , “Силата на вълшебството“
Характеристика на предмета и допълнителни материали – учебната програма включва изучаване на най-популярните и използвани магии и заклинания – левитация (от латинската дума за лек – повдигане на някакво тяло без да бъде докоснато, със силата на човешката воля), изучаване на важни исторически събития и дати, както и силата на едно вълшебство. Книги, свързани с предмета, са :“ Велики магьосници на двайсети век”, ”Забележителни магически имена на нашето време”, ”Значителни съвременни магически открития”, ”Изследване на най-съвременните тенденции в магията”, „Вълшебството – що е то ?“ , „Вълшебни думи “ , „ Вълшебстото в нашия живот-виждаме ли го и как да го открием“ , „Има ли пръчка, има ли начин“.

• НАУКА ЗА ДРЕВНИТЕ БУКВИ РУНИ
Преподаватели – Професор Куиръл, Професор Гилдрой Локхарт
Учебник – ”Древните руни стават лесни” или (”Колко са лесни древните руни”)
Характеристика на предмета и допълнителни материали – учебната програма включва изучаване на древните букви руни и работа с различни рунически речници и преводи. Предметът започва да се изучава в третата седмица на курса.
История и значене – руните са най-древната германска писменост, разпространена най-вече сред скандинавските народи, представляваща “букви” от прави и начупени линии. Развитие: стара руническа азбука (ІІІ-ІХ в.), нова руническа азбука с два варианта – шведсконорвежки и датски (ІХ-Х в.), и пунктирана руническа азбука (ХІ в.). Думата идва от скандинавски и означава тайна, магически знак.

• УРОЦИ ПО ЩАСТИЕ
Преподавател – Мадам Хууч
Учебник – „Смисълът на човешкото щастие“
Характеристика на предмета и допълнителни материали – учебната програма предвижда изучаване семантиката на щастието; как да бъде то открито;може ли да не познаем щастието;щастието- съществува ли реално; има ли правила, за да се чувства човек щастлив.Часовете се провеждат през целия курс на места подбрани от малките вълшебници. Книги, свързани с предмета, са : „Щастието –същност и съдържание”,“Можем ли да си купим щастие“, “Колко струва човешкото щастие“ ,“Когато човек е щастлив“ .

хари отър• МЪГЪЛОЗНАНИЕ
Преподавател – Професор Минерва Макгонъгол
Учебник – “Бит и обществен живот ”
Характеристика на предмета и допълнителни материали – учебната програма включва изучаване на електрически уреди, приспособления за повдигане на тежки предмети ,както и технологии, с които си служат обикновените хора. Целта на часовете е младите вълшебници да се запознаят със света на техниката и новите технологии , по-лесно и компетентно да работят с тях. Предметът започва да се изучава във втората седмица на курса и е подходящ за тези, които имат намерение да работят във връзка с информационните технлогии.

• ОТВАРИ И ЛЕЧЕБИ ЕЛЕКСИРИ
Преподавател – Професор Сивиръс Снейп
Учебник – “Магически разтвори и лечебни отвари”
Характеристика на предмета и допълнителни материали – учебната програма включва изучаване начините за приготвяне на лечебни отвари и противовъзпалителни разтвори. Часовете се провеждат всяка сдмица. Учениците имат нужда от стъклена електрическа кана,домакински везни, комплект обикновени стъкленици, както и различни съставки за отварите. Книгите, свързани с предмета са: ”Лековити отвари”и „ Вълшебни елексири “ , намиращаи се в забранения отдел на учебната библиотека.2222

• ЗВЕРОЛОГИЯ
Преподавател– Професор Кетълбърн
Учебници – “Фантастични животни и къде да ги намерим” и “Чудовищна книга за чудовища”
Характеристика на предмета и допълнителни материали – учебната програма включва изучаване на създанията в магическия свят, тяхното местоживеене, характеристики и способности. Часовете се провеждат през седмица. Книги, свързани с предмета са : „Видове змейове във Великобритания и Ирландия“, , „Отглеждане на животни за удоволствие и печалба“, „Пернати или копитни“, „Ръководство за гледачи на животни“, , „Страховити обитатели на подводните дълбини“, „Студия върху агресивното поведение на животите“, „Опитомяване на дивите животни”.

• КУИДИЧ – СПОРТНА ИГРА
Преподавател – Рубиъс Хагрид
Учебник- „Теория на куидич“
Характеристика на предмета и допълнителни материали – учебната програма предвижда изучаване на „летене с метла ‘‘, играта куидич и нейните правила . Играе се на игрище с по три голови стълба на всеки край. Всеки от стълбовете завършва с обръч. Играят два отбора с по седем играча, които „летят с метли“. За игра се използват четири топки . Часовете се провеждат при добри метеорологични условия на поляните около училището. Книги, свързани с предмета, са: “Куидичът през вековете” и “В полет с гюллетата”.

• АЛХИМИЯ
Преподавател – Рубиъс Хагрид
Учебник- “Какво трябва да знаем за алхимията“
Езикът на тайните символи винаги е скривал алхимията от любопитството на непосветените. И досега не е ясна нейната истинска същност: за едни това е изработването на злато, за други – намирането на еликсира на безсмъртието, за трети – трансформацията на човека.Алхимията е майка на химията. Именно в алхимичните лаборатории за първи път са били получени сярна, азотна и солна киселина, селитра и барут и много лекарствени вещества.Младите кандидат-магьосници ще научат , че металите за алхимика са не просто вещества, а олицетворение на космическия ред. Така златото в алхимичните ръкописи се превръща в Слънце, среброто – в Луна, живакът – в Меркурий, оловото – в Сатурн, калаят – в Юпитер, желязото – в Марс, медта – във Венера. Книги, свързани с предмета, са: „ Алхимични открития“ , „Алхимията- легенди и загадки“

ЗАПИСВАНЕ

  Необходимо е желание от страна на кандидат- магьосника и съгласие на неговия родител. Записването става на место, с предварително уговорени ден и час.
Всеки кандидат в училището на Хари Потър получава помагало, от което да разбере какво го очаква , как да се приготви за пребиваването си там възможно най-добре, както и съдържанието на учебните предмети ,които са малко странни, но ще научат всеки обучаващ се на практични неща.
Обучението се провежда в три сместъра,всеки от който е с продължителност два месеца.По време на заниманията чародейците решават научни,философски и занимателни тестове. А след последния семестър идва ред на дипломата, която върви с усмивка.

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА : 14.11.2020 г
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ : 23.05.2021 г
ГРУПИ, ЧАСОВО РАЗПИСАНИЕ
ГРУПА 1 – СЪБОТА 10:00 ч – 13:00 ч / 4 учебни часа/
ГРУПА 2 – СЪБОТА 13:00 ч – 16:00 ч / 4 учебни часа/

СЕМЕСТЪР, ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ , ЦЕНА
ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 14.11.2020 г – 16.01.2021 г- 192 лв
ВТОРИ СЕМЕСТЪР 17.01.2021 г – 20.03.2021 г- 192 лв
ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 21.03.2021 г – 23.05.2021 г- 192 лв

Скъпи кандидат- магьосници,
Пожелаваме Ви успех с новите науки в училището на Хари Потър. Забавлявайте се в света на вълшебството и новите открития !
Успех !