VII клас

СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА ЗА СЕДМОКЛСАНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022

  • При Вариант 1 и Вариант 2 след всеки  учебен модул –  1 безплатна консултация
  • При Вариант 1 и Вариант 2 – 3 пробни изпита по Български език и литература
  • При Вариант 1 и Вариант 2 – 3 пробни изпита по Математика

Вариант 1 – Индувидуална подготовка

Учебен предмет Месечно Хорариум Месечна такса
Български език и литература 4 седмици по 2 часа – 1ч е по 45 мин     8 часа 80 лева
Математика 4 седмици по 2 часа – 1ч е по 45 мин     8 часа 80 лева

Вариант 2– Групова подготовка /5-6 ученици/

Учебен предмет Месечно Хорариум Месечна такса
Български език и литература 4 седмици по 2 часа – 1ч е по 45 мин    8 часа 60 лева
Математика 4 седмици по 2 часа – 1ч е по 45 мин    8 часа 60 лева